Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Stropiņš"

Logo majas lapai

Dienas aprūpes centrs ir dienas mājas ar plašu pakalpojumu un nodarbību klāstu, kas dienas laikā nodrošina psihosociālu atbalstu, patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu attīstību, pozitīvu saskarsmju veidošanos, izglītošanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti personām ar garīga rakstura traucējumiem.

DAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti:
1. Sociālās aprūpes pakalpojumi:
1.1. Pašaprūpes spēju attīstīšana un noturēšana (personīgā higiēna, ģērbšanās prasmes, telpu uzkopšanas prasmes, mobilitātes spējas u.c.);
1.2. Ēdināšana (trīs reizes dienā, brokastis, pusdienas un launags);
2. Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:
2.1. Sociālā darbinieka atbalsts klientu problēmu risināšanā;
2.2. Psihologa individuālas un grupu konsultācijas;
2.3. Dzīves prasmju apguve – budžeta plānošana, saimniecības darbu apguve, prasmes rūpēties par savu veselību un drošību, darba iemaņu apguve. Sociālo prasmju attīstīšana – sadarbības un personiskās attīstības nodarbības, ētikas nodarbības.
2.4. Izglītojošas nodarbības –datorapmācības, apmācību programma „Veselīgs dzīves veids”.
2.5. Darba terapijas nodarbības – šūšana, adīšana, filcēšana, rotaslietu, kartiņu gatavošana un daudzas citas prasmes atbilstoši gadalaikiem.
2.6. Kokapstrādes nodarbības – galdniecības iemaņu apguve speciālista uzraudzībā.
2.7. Sporta nodarbības – fizioterapeita nodarbības un sportiskas aktivitātes ārpus centra.
2.8. Ārpus centra aktivitātes – kultūras pasākumu apmeklēšana, pārgājieni, ekskursijas, nometnes.
2.9. Mūzikas/TanzPro nodarbības – tās mazina iekšējo spriedzi un stresu, rada pozitīvas emocijas-veicina komunikācijas spēju uzlabošanos un klientu integrāciju.

Dienas aprūpes centra mērķa grupa: personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 18 gadiem līdz darbspējas vecumam).

Dienas aprūpes centra darba laiks: darba dienās no 07:30 – 17:00

Pakalpojuma izmaksas sedz Valmieras pilsētas pašvaldība un Labklājības ministrija, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.
Personām, kuras nav deklarētas Valmierā, lai saņemtu DAC pakalpojumu nepieciešams vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā.
Lai saņemtu papildus informāciju par iespēju apmeklēt Dienas aprūpes centru, sazināties ar Fonda „Iespēju tilts” valdes priekšsēdētāju, telefons: 29904159

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .