#NVOfonds2020
"Kopienas interešu aizstāvība"

Valsts budžeta programmas „NVO fonds 2020” projekts

“Kopienas interešu aizstāvība” Līguma nr.2020.LV/NVOF/MIC/044/18

 “NVO fonds” programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai demokrātijas procesos, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti.

Projekts risinās vienu no problēmām, ka sabiedrība ne visai pieņem vienu sabiedrības daļām – jauniešus ar garīga rakstura traucējumiem. Tāpēc ar projekta atbalstu, Fonds sadarbībā ar Valmieras novada fondu vēlas organizēt integrējošas aktivitātes, kad dienas centra klienti tiksies ar dažādu jomu Valmieras un tuvākās apkārtnes NVO aktīvistiem, lai kopā veiktu dažādas integrējošas aktivitātes, gan tādas, kas tiešā veidā sasaucas ar konkrētās NVO darbības mērķi un izpildījumu, gan tādas, kas sniegs piedzīvojumu par kopīgi pavadīto laiku. Integrējošo aktivitāšu mērķis - veicināt sabiedrības uzskatu maiņu par cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, ar moto – Cilvēks, nevis diagnoze! Fonda prāt, rezultāts būtu iedvesmojošs pilsoniskās sabiedrības veidošanas pamats! Papildus tiks piesaistīti brīvprātīgie Fonda darbības nodrošināšanai ilgtermiņā.

Jauni izaicinājumi ir arī sociālo pakalpojumu jomā gan valstī, gan pašvaldību līmenī. Tāpēc jāaktivizē sociālo jomu NVO koalīcijas un pašvaldības sadarbība, lai mēs, kas jūtas atbildīgi par savā kopienā un pašvaldībā notiekošajiem procesiem, sniegtu konkrētus priekšlikumus, viedokļus pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.

Īstenošanas vieta – Valmiera; Īstenošanas periods – 01.03.2020. – 31.10.2020.; Kopējās izmaksas – EUR 6995,35                 

Projekta galvenās aktivitātes: 1. Nodrošināt projekta publicitāti; 2. Organizēt NVO koalīcijas sēdes, veicinot NVO sadarbību; 3. Sabiedrības (t.sk. jauniešu) brīvprātīgā darba un labdarības aktivitāšu nodrošināšana – ar mērķi veicināt sabiedrības uzskatu maiņu par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem; 4. Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumu.

Plānotie rezultāti: 1. Atbalsta nodrošināšana Fonda pamatdarbībai sekmēs organizācijas turpmāku attīstību savas mērķa grupas labā; 2. Nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrēto NVO pamatdarbības jomā; 3. NVO koalīcijas sadarbības stiprināšana starp Valmieras un Vidzemes NVO; 4. Pieredzes apmaiņas pasākums sekmēs labās prakses pārņemšanu  no kaimiņu reģioniem par sociāliem pakalpojumiem Jelgavā un sociālā uzņēmuma Paņevežā attīstību;

Projekta vadītāja: Zita Gustavsone, tel. 29904159, e-pasts: iespejutilts@gmail.com 
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOfonds2020

0
 .