Fonda "Iespēju tilts" aktivitātes 5 mēnešos

Turpinās projekta “Fonda "Iespēju tilts" mērķtiecīgas darbības stiprināšana” aktivitāšu ieviešana (projekta finansēšanas līgums AIF/2021/IK/169). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Fonda “iespēju tilts” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Fonda kapacitātes celšanai, lai organizācija būtu ilgtspējīga darbojoša organizācija ilgtermiņā.

Jau aizritējuši 5 mēneši, kopš atbalstīts projekts un viss rit pēc aktivitāšu plāna.              Projekta īstenošanu uzsākām ar projekta atklāšanas pasākumu, kurā prezentējām nodibinājuma “Fonda “Iespēju tilts”” 10 gadu darbības veikumu un klātesošajiem – NVO vadītājiem un Valmieras pašvaldības pārstāvjiem pastāstījām, ka tiek meklēts fondam jauns vadītājs un lūdzām būt aktīviem ziņas izplatītājiem par vadītāja vakances piedāvājumu.           Uz tikšanos tika aicināta arī Fonda brīvprātīgā no Vidzemes augstskolas Tatjana Mažāne, lai pārrunātu par iespējamo sadarbību un aptaujas anketas izstrādi augstskolas studentiem. Nolemts, ka to darīs, kad studenti uzsāks jauno studiju gadu – septembrī.                         Lai viss noritētu korekti, nākošais solis jau bija informācijas nosūtīšana tuvākajām pašvaldībām par iespējamo vakanci uz Fonda vadītājas vietu. Atsaucās divi interesenti, kuri atsūtīja savas pieteikuma vēstules, aicinājām uz pārrunām, lai izvērtētu un izvēlētos jauno vadītāju. Fondam ļoti svarīgi, lai pretendents būtu ar izpratni par NVO darbu, NVO koalīcijas darbības turpināšanu jaunajā Valmieras novadā, zināšanām par sociālo pakalpojumu sniegšanas jomās un sociālā uzņēmuma “Čaklās Bites Bode” darbības pilnveidošanu. Mums, izvērtējot pretendentu nākotnes ieceres, kā saprot un plāno fonda darbību,  izvēlējāmies Andi Siliņu. Šobrīd pakāpeniski soli pa solim notiek iepazīšanās ar fonda darbības specifiku, fonda mērķiem/stratēģiju un ar struktūrvienību darbu, lai varētu veiksmīgi uzsākt darbu un piedalīties fonda darbības organizēšanā. Tā būs pakāpeniska pāreja no viena attīstības modeļa uz nākošo, lai stiprinātu organizāciju un sasniegtu mērķus. Fondam ļoti svarīgi turpināt stiprināt pilsoniskās sabiebrības līdzdalību un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošanu. Mums bija nepieciešami tikai 3 mēneši, lai jau atsauktos cilvēks, kurš ir gatavs vest Fondu pretī jauniem izaicinājumiem un ilgtermiņa pārmaiņām.                                                                                                            Paralēli fonda pēctecības aktivitātes īstenošanai, izveidots sociālā uzņēmuma “Čaklās Bites Bode” internetveikals. Ņemot vērā, kā šobrīd mainās sabiedrība, arvien vairāk ir cilvēku, kuri visu dara digitāli, mainās cilvēku ieradumi. Tāpēc nepieciešamība pēc e-veikala, ir tas, ko modernā sabiedrība sagaida arī no mums.                                                                                      Projekta īstenošana turpinās un nākošā lielākā aktivitāte ir apmācības Viestura Meikšāna Runas skolā, kurā mācīsimies veiksmīgi pārvaldīt savas komunikācijas prasmes.                          Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2021/IK/169 īstenotājs Fonds "Iespēju tilts"

Cilvēkresursi - vērtība katrai organizācijai

Ja problēmas sakne ir saistīta ar nepareizu runas teksta veidošanu, sevis nenovērtēšanu, neprasmi izteikties kodolīgi un izpratnes trūkumu par sagatavošanos, tad uztraukums publiski runājot traucē parādīt visu mūsu potenciālu.                                                                         Fondam “Iespēju tilts”, vienai no retajām organizācijām, ir izdevies piedalīties ļoti aizraujošā ceļojumā Viestura Meikšāna Runas skolā! Pārliecība, ka komunikācijas prasmes jāapgūst tieši pie Viestura, ir atmaksājusies par 100%.                                                                Uz Rīgu braukts 5 reizes, kurās apguvām superfrāzes, kuras būtiskas jau pirmā teikumā, lai aizrautu katru klausītāju; bijām kā ledlauži, lai kopā ar klausītāju esam uz viena viļņa. Runas veidošanā, būtiskākā ir strukturēšana, tai ir trīs veidi – klasiskā (problēma-risinājums-rīcība), piltuves (kopplāns pasaulē, vidējais Latvijā, tuvplāns (personīgi) un 3 stāstu struktūra.  Esot publikas priekšā, noteikti jāpielieto neverbālā komunikācija, pirksti, rokas palīdz noformulēt domu. Savukārt, runas nobeigumam piestāv vīzija par nākotni, tikai runātāja pārliecībai, klausītājs noticēs tam ko darām – mēs zinām, ka nākotnē sabiedrība kļūs iekļaujošāka, uz iecietību vērsta!                                                                                                                   Savukārt, pēc kursa “Harismas noslēpumi”, ir pavērts ceļš savas harismas attīstīšanai – savu stāstu stāstīt kaislīgi, izmantojot citātus. Viens no ilgtermiņa harismas attīstības procesa, ir iejusties Holivudas zvaigznes ādā un apģērbs, kaut nabadzīgs, liksies patīkams, esi empātisks, piedod ienaidniekiem, radi sevī Ziemassvētku sajūtu ik mēnesi un notici saviem spēkiem! Galvenais virzītājspēks labas harismas veidošanā.                                                          Apmācību dalībniekiem pēc kursa ir skaidra izpratne par to kā būvēt runu, kā būt kopā ar klausītājiem, kā veidot savu harismu, lai viņus iedvesmotu. Fonds ir atvērts komunicēšanai ar uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem, lai veiksmīgi īstenotu marketinga aktivitātes sociālā uzņēmuma finansiālai ilgtspējai ilgtermiņā.                                                                             Fonds ir pārliecināts, ka publiskās runas pamatu apgūšana ir vērsta uz attīstību un veicinās Fonda pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni, stiprinot organizācijas darbību ilgtermiņā.                                                                                                                                    Par iespēju apgūt šo lielisko kursu, jāpateicas EEZ un Norvēģijas grantu programmai “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

Fondam 10 gadi darbībā! Fondam jauns projekts!

Ar kokles mūziku un dziesmām 27.maijā fondā “Iespēju tilts” tika ieskandināts apstiprinātā AIF projekta sabiedrības informēšanas pasākums, kurā klātesošie tika iepazīstināti ne vien ar projekta aktivitātēm, bet arī ar 10 darbības gados paveikto.              Fonda reģistrēšanas datums ir visai zīmīgs - 8.marts, 2011.gadā. Tas, nevalstisko organizāciju vidū, sevi pieteica kā mērķtiecīgu un aktīvu organizāciju Valmieras pilsētā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā.                                   Kopš dibināšanas ir īstenoti septiņi lielāki un mazāki projekti, kuru ietvaros paveikts ļoti daudz – atjaunota sociālo jomu NVO koalīcija, izstrādāts un parakstīts sadarbības memorands ar Valmieras pilsētas pašvaldību; organizēti labdarības koncerti; radošas, fizioterapijas nodarbības, apmācības, ļoti aktīvas vasaras nometnes; sašūti stilizēti tautas tērpi mūsu jauniešiem; atzīmētas Jēkaba un Annas dienas Valmieras pilsdrupās; īstenoti pieredzes apmaiņas braucieni un integrējošas aktivitātes personām ar garīga rakstura traucējumiem, kad dejojām pat kopā ar Azerbaidžānas vēstnieku Latvijā.                                                          Fonds Valmieras pilsētā un apkārtējos novados pazīstams arī kā sociālo pakalpojumu nodrošinātājs. Kopš 2015.gada augusta dienas aprūpes centrā 15 personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošinātas dienas mājas. Pieprasījums pēc sociāliem pakalpojumiem Valmierā un Latvijā pieaug, tāpēc Fonds kopš 2020.gada jūlija piedāvā arī specializēto darbnīcu pakalpojumu 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem.      Daudziem valmieriešiem un viesiem jau zināms, ka Valmierā ir ļoti jauka amatnieku bodīte ar plašu dāvanu piedāvājumu klāstu – Čaklās Bites Bode. Tas ir Fonda izlolots sapnis, kā sniegt atbalstu vēl kuplākam skaitam mazaizsargātāko iedzīvotāju grupām. Bodīte jau piedzīvojusi trīs Ziemassvētkus, un mēs saprotam – jā, tā ir vajadzīga! Atbalsts ļoti nepieciešams mūsu īpašiem amatniekiem - personas ar invaliditāti, seniori, daudzbērnu māmiņas, bez darba palikušie, kuri prot un vēlas radoši izpausties, un arī pircējiem, kuri ar saviem sociāli atbildīgiem pirkumiem dara laimīgus mūsu amatniekus.                                      Uz tikšanos tikai aicināti Valmieras pilsētas pašvaldības un Sociālo jomu NVO koalīcijas pārstāvji. Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne un Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece atzinīgi novērtēja Fonda paveikto, par ko esam ļoti gandarīti. Tas sniedz motivāciju strādāt vēl vairāk, vēl ražīgāk un mesties jaunos izaicinājumos!   Kopā sanākšanas iemesls bija arī pastāstīt par Fonda iecerēm turpmāk un iepazīstināt ar jaunā projekta aktivitātēm. Izturot vairāk pakāpju vērtēšanas sistēmu, Aktīvo iedzīvotāju fonds programmā “Kapacitātes projektu konkurss" ir atbalstījis iesniegto projektu “Fonda "Iespēju tilts" mērķtiecīgas darbības stiprināšana”. Projekta ietvaros tiks īstenotas trīs aktivitātes, no kurām būtiskākā – Fonda vadītājas Zitas Gustavsones vēlme doties pelnītā atpūtā. Fonda vadītāja daudzus gadus nesavtīgi strādājusi personu ar invaliditāti labā, ieguldījusi daudz pūļu, raižu, mīlestības, neskaitāmas darba stundas un kā pati saka: - “…ir pienācis brīdis, ka viss izveidotais jānodod tik pat spējīgam jaunam organizācijas vadītājam, lai nodrošinātu Fonda darbību ilgtermiņā ar jaunu brieduma līmeni”. Tāpēc nepieciešams raudzīties jauna līdera virzienā, kurš būs ar izpratni par NVO sektoru, sociālo pakalpojumu sniegšanu un sociālā uzņēmuma attīstību. Pandēmija savas korekcijas ieviesusi arī mūsu Čaklās Bites Bodes darbībā. Mums jābūt  spējīgiem reaģēt uz ārējo faktoru iedarbību, ko nevaram ietekmēt. Ņemot vērā izmaiņas sabiedrībā un ieradumos, cilvēki arvien vairāk ikdienā izmanto digitālus risinājumus. Tāpēc nepieciešamība izveidot e-veikalu, ir tas, ko modernā sabiedrība sagaida arī no mums. Pateicoties atbalstītajam projektam, veidosim e-veikalu Fonda interneta vietnē www.fondsiespejutilts.lv Savukārt, trešā aktivitāte vērsta uz Fonda cilvēkresursu apmācību, lai mēs būtu spēcīgi un argumentēti savā komunikācijā ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem. Veidojot sadarbību sociālās uzņēmējdarbības jomā, Fondam ir jāmācās veiksmīgi pārvaldīt savas komunikācijas prasmes, kuras Fonda darbinieki apgūs un attīstīs režisora Viestura Meikšāna Runas skolā.                               Fondam ir pārliecība, ka konkrētās aktivitātes ir vērstas uz attīstību un veicinās Fonda pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni, stiprinot organizācijas darbību ilgtermiņā. Paldies Valmieras pilsētas pašvaldībai par ēkas Garā ielā 10 nodošanu bezatlīdzības lietošanā, lai varam veikt lielas, sabiedrībai nepieciešamas aktivitātes!          Pasākums tika organizēts ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus un ierobežojumus.  Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2021/IK/169 īstenotājs Fonds "Iespēju tilts"

Čaklās Bites Bodes e-veikala izstrāde

Ar prieku varam paziņot, ka pēc trīs mēnešu darba, Valmieras sociālam uzņēmumam "Čaklās Bites Bode" ir atvērts savs internetveikals!                                                  Tas nozīmē, ka daudz vieglāk un ērtāk varēs iepirkties arī tie, kas nav valmierieši, bet ir mūsu esošie un topošie draugi visā Latvijā!                                                                  2020.gada pavasaris visu dzīvēs ienāca ar milzīgām pārmaiņām, kuras negatīvi ietekmēja jebkuru klātienes veikalu, jebkuru pakalpojumu. Tāpēc mūsu prātos sāka rosīties doma par internetveikala izveidi. Arī mums jābūt spējīgiem reaģēt uz ārējo faktoru iedarbību, ko nevaram ietekmēt. Jāpiebilst, ka dzīvojam digitālā gadsimtā, sabiedrība mainās, arvien vairāk ir cilvēku, kuri visu dara digitāli, jo mainās ieradumi. Tāpēc nepieciešamība pēc internetveikala, ir tas, ko modernā sabiedrība sagaida arī no mums. Mums internetveikals būs kā iespēja biznesa izaugsmei, varbūt ne lielai, bet izaugsmei!                                                                                  Mazliet atskatoties laikā, kad tika atvērta Čaklas Bites Bode, Fonds uzņēmās sociālo misiju - sniegt atbalstu sociālam riskam pakļautiem iedzīvotājiem: personām ar invaliditāti, senioriem, daudzbērnu māmiņām un pirms pensijas vecumu sasniegušiem, kuri ir radoši amatnieki Vidzemē. Fondam ir ļoti svarīgi sniegt atbalstu šiem ļaudīm, jo nododot savu preci veikaliņā, mēs visi kopā varam viņu dzīves padarīt sociāli un ekonomiski vieglākas! Un pircējs ir otra sabiedrības daļa, kurš veicot sociāli atbildīgus pirkumus veikaliņā, atbalsta darba integrācijas attīstību. Tādā veidā mēs panākam sabiedrības vienošanas procesu, mijiedarbību starp dažādo, veicinām vienu no demokrātijas stūrakmeņiem - iecietības vairošana!                              Tāpēc bija jāmeklē risinājums kā pēc iespējas ilgāk un veiksmīgāk sniegt atbalstu mūsu īpašiem amatniekiem. Sociālā uzņēmuma "Čaklās Bites Bode" veiksmes elementi ir īpašie amatnieki un sortimenta izvēle, kura būtiski atšķiras no tās, kas atrodas lielveikala plauktos. Vēlamies piebilst, kad amatniekiem ir "algas diena", mums patiess prieks redzēt dzirkstošas un priecīgas šo senioru, invalīdu acis! Tāpēc jārada apstākļi, lai varētu pārdot vairāk un ilgāk redzēt priecīgās acis un sabiedrība ir tā daļa, kas var darīt priecīgas šīs acis! Tieši tik vienkārši tas ir! Mūsu sociālais uzņēmums vairo labo ilgtermiņā!                                                                Nu lūk, Čaklās Bites Bodes internetveikals ir atvērts! Laipni lūgti iepirkties!  Paldies EEZ un Norvēģijas grantiem!

Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2021/IK/169 īstenotājs Fonds "Iespēju tilts"

AIF projekta atklāšanas pasākums

Fonds "Iespēju tilts" 2021.gada 27.maijā plkst.11:00 rīko sabiedrības informēšanas pasākumu par apstiprināto AIF projektu. Aicinātas Valmieras sociālo jomu nevalstiskās organizācijas, Valmieras pašvaldības un Sociālo lietu pārvaldes darbinieki, brīvprātīgie, vietējie mediji. Ielugums_27_05_21_-1.jpg

Jaunumi


0

Pirkumu grozs