Distances līgums

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes http://www.fondsiespejutilts.lv/e-veikals/  īpašnieku Nodibinājums "Fonds "Iespēju tilts"", reģistrācijas Nr. 40008173997, reģistrēts 2011. gada 8.martā, juridiskā adrese: Garā iela 10, Valmiera, LV - 4201, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu http://www.fondsiespejutilts.lv/e-veikals/ interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.stenders-cosmetics.lv interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod ķermeņa, sejas, matu un vannas kosmētiku (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).  2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā http://www.fondsiespejutilts.lv/e-veikals/ Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected]  Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot preču piegādes servisiem (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.                                                                        3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar kurjerpasta noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.                                                                                                                                                                                                              4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.                                                                                                                                                                                                                                                    5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).                                                                                                  6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot Precu_atgriesanas_veidlapa. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.                                                                                                                                                                                                                                                                                       7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:                                                                                                                                                                          7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.                                                                                                                                                                                                                                                                                            7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.                                                                                                                                                                                          7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa tālruni: +371 26112714. Pircējs ielādē Precu_atgriesanas_veidlapa, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.                                                                                                                                                                                                                                                           7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.                                                         7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv                                                                         7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas vietas (Garā iela 10, Valmiera, Latvijā, LV-4201) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.                                                                                                  8. Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Preces pieejamības veikalā.                                                                                                                                                                                                                                                                                   9. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā http://www.fondsiespejutilts.lv/e-veikals/interneta-veikals/ ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar pārskaitījumu uz Nodibinājums "Fonds "Iespēju tilts"" konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.                                                                                                             10. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.                                                   11. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

Atgriešanas noteikumi

Preču atgriešanas noteikumi

Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Pirkuma, neminot iemeslu.  Lai izmantotu tiesības anulēt Pasūtījumu, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē Pārdevējs par Pircēja lēmumu atteikties no Pirkuma,  Jums jāiesniedz mums aizpildīta un parakstīta Precu_atgriesanas_veidlapa, kurā lūgums norādīt precizējošu informāciju: pasūtījuma numuru/pavadzīmes numuru, pavadzīmes izrakstīšanas datumu un preces kodu, nosaukumu un daudzumu, ko vēlaties atgriezt. Pircēja atteikuma tiesību termiņš ir ievērots, ja lēmumu par atteikumu Pircējs paziņo pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.                                                                                 Ikvienam Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi, samainīt preces pret citām precēm, ja tādas veikalā ir pieejamas un ja:

  • prece nav lietota, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts;
  • pircējam ir preču pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.

Pircēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pārdevējs atmaksā ar Pircēja pasūtījumu saņemtos maksājumus, tajā skaitā samaksātos piegādes izdevumus (izņemot gadījumus, ja Pircējs skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nebija Pārdevēja piedāvātais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šā līguma. Pārdevējs atmaksās saņemtos maksājumus, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekrīt citam maksāšanas līdzeklim, jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.                Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad tas būs saņēmis preces atpakaļ, vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod "Čaklās Bites Bode" veikalā, adrese: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs mums paziņoja savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.                  Pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.                                                                                                                                                                                                       Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums, citādi Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.                                                                                                                                                                                                                                                                   Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu, gadījumos, ja Pārdevējs ir konstatējis bojājumus Precei vai Prece ir zaudējusi “preces izskatu” (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes.                                               Atgriežot preci, Pircējam obligāti jāievēro šādi noteikumi:

  • Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas).
  • Prece jāatgriež pilnā komplektācijā.

Atgriežot preci, Pārdevējam obligāti jāiesniedz preču pavaddokumenti (iegādes dokumenti). Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi. Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā. Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas tiešās izmaksas.                                                                                                                    Par atgrieztu preci, nauda atmaksājama, veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu. Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam vai to apmaiņa nav iespējama: preces, kuras nav atgriežamas, vadoties pēc spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.


0

Pirkumu grozs