Čaklās Bites Bodes preču saņemšana un piegāde

PIEGĀDE BEZ MAKSAS

Čaklās Bites Bode nodrošina piegādi bez maksas, ja:

  • preci saņemat mūsu veikalā "Čaklās Bites Bode" Valmierā, Garā iela 10 vai
  • pirkuma kopsumma pārsniedz 35 EUR.

MAKSAS PIEGĀDE

Pirkumiem, kuru kopsumma nepārsniedz 35 EUR, tiek piemērota piegādes maksa - 2,88 EUR, uz kādu no Latvijas teritorijā esošajiem Omniva pakomātiem. Piegādes maksa tiek norādīta, noformējot Pasūtījumu.

Preci nosūtīsim uz Jūsu norādīto un no saraksta izvēlēto Omniva pakomātu, saskaņā ar SIA Omniva mājaslapā pieejamo informāciju (https://www.omniva.lv/privats/adreses). Ja pēc pasūtījuma veikšanas vēlaties nomainīt Omniva pakomātu, kurā saņemt preci, atbildiet uz pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu vai sūtiet e-pastu uz [email protected], norādot Jūsu pasūtījuma numuru un vēlamā pakomāta adresi.

Preču piegādes dienā pircējs saņem Omniva sūtītu īsziņu, informējot par to, ka sūtījums ir pienācis Omniva pakomātā.

PIEGĀDES LAIKS

  • Piegādes termiņš tiek norādīts pasūtījuma noformēšanas brīdī.
  • Mēs darīsim visu iespējamo, lai piegādātu Jūsu preces pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no dienas, kad pieņemam un apstrādājam Jūsu pasūtījumu.
  • Ņemiet vērā, ka šis termiņš norādīts no brīža, kad pasūtījums ir apstrādāts un prece ir sapakota sūtīšanai. Pasūtījuma apstrādes laiks katrai precei var atšķirties, tas var būt no vienas darba dienas līdz pat vienai nedēļai (ja prece nav uz vietas veikalā un tiek pasūtīta pie amatnieka). Ja pasūtījuma apstrādes laiks ir ilgāks par vienu nedēļu (5 darba dienām), mūsu konsultants ar Jums sazināsies un Jums būs iespēja atteikties no pasūtījuma.

Lielākā daļa preču ir uz vietas, un mēs cenšamies tās sūtīt 1-3 dienu laikā no apmaksas saņemšanas. Pēc preces ierodieties tikai tad, kad saņemts apstiprinājums!

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Nodibinājums “Fonds “Iespēju tilts”” reģistrācijas Nr. 40008173997, juridiskā adrese: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201, kuram pieder interneta veikals Čaklās Bites Bode internetveikals  http://www.caklasbitesbode.lv/e-veikals/ 

Privātuma politikas mērķis:

Fonda “Iespēju tilts” sociālais uzņēmums “Čaklās Bites Bode” apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem. Šīs privātuma politikas mērķis ir nodrošināt, ka mūsu darbinieku, piegādātāju, kā arī Klienta datu privātums tiek ievērots un aizsargāts. Personas dati ir dažāda informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu, tāpēc būtiski ir noteikt principus, saskaņā ar kuriem tiek izmantota Jūsu personīgā informācija, kuru Jūs mums sniedzat, vai kuru mēs par Jums iegūstam ar mājaslapas starpniecību.

Piemērošanas sfēra:

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:                                                                                                                                                           ·         fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem),                                                                                                                                                                  ·         Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode interneta mājaslapas apmeklētājiem.                                                                                                                                                                            Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz savus personas datus un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki:

Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:                                                                                                                                                                    Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai;
- rēķinu sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
- pakalpojumu sniegšanai;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- garantijas saistību izpildei;
- preču un pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai, mājaslapu uzturēšanai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
- norēķinu administrēšanai;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

Informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:                                                                                                                                                                                    ·     Klienta pasūtījums- lai izpildītu Klienta veikto pasūtījumu vai sniegtu pakalpojumu;                                                                                                                                                    ·         Normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu uzņēmumam Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu

Personas datu apstrāde                                                                                                                                                                                                              Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem  un tiesiskiem pamatiem.                                                                                                     Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.                                                                                                                                                                                                  Klienta atteikums sniegt Fondam “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bodei personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet Fondam “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bodei izpildīt noteiktas darbības, piemēram, nopirkt preci sociālā uzņēmuma “Čaklās Bites Bode” interneta veikalā.

Personas datu aizsardzība:                                                                                                                                                                                                         Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu glabāšanas ilgums:                                                                                                                                                                                            Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:                                                                                                      ·         dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;                                                                                                                                                                                                                       ·         kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Fonds “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses;                                                                            ·         kamēr Fondam “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bodei pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt.                                                                                                                 Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības:                                                                                                                                                            Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.                                                                                                                                                        Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:                                                                                                                                                                                                                    ·         rakstveida formā klātienē Fondam “Iespēju tilts” / Čaklās Bites Bode, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;                                                                                                                                ·         elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Dati kas tiek ievākti ir:                                                                                                                                                                                                                   Vārds Uzvārds, e-pasts, telefona numurs. ( Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei rakstiet mums uz e-pastu: [email protected] ).


Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma swedbank.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Swedbanka AS.

0

Pirkumu grozs