Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Prasmes virtuvē 5

Fonds “Iespēju tilts” turpina ik piektdienas nodarbības, kurās apgūst jaunas prasmes – ēst gatavošanu. Prasmes apgūst ikdienā apmeklējušie dienas aprūpes centru “Stropiņš” un specializētās darbnīcas “Dravinieki”.                                                                                   Galvenā pavāra loma tika uzticēta mūsu foršajai Līgai. Viņa ir dienas centra radošā un muzikālā audzinātāja.  Līgas palīgi virtuvē bija Aina un Mikus no dienas centra un Sandris no specializētām darbnīcām. Palīgi čakli palīdzēja pie griešanas darbiem - gan sagriezt augļus salātiem, gan nomizot kartupeļus, sīpolus, gan sadrumstalot cepumus augļiem:) Pie cepumu drumstalošanas palīdzēja audzinātāja Biruta. Paldies viņiem!                                          Pusdienu galdu klāšanas prasmes šajā piektdienā apguva Kristiāns no dienas centra un Jānis no darbnīcām. Jauniešiem iedrošinājumu sniedza sociālais rehabilitētājs. Jā, ņemot vērā, ka bija 13.datums, piektdiena, galds ieguva Melnās piektdienas pieskārienu:)                           Tātad, pusdienās – kartupeļu biezenītis ar gaļas/sēņu kotletēm un desertiņā – jogurts ar augļiem.  Tiekamies nākošajā nodarbībā. Foto skatīt šeit

Tikšanās ar Valmieras NVO

Tiekamies kopā, lai būtu stiprāki! Šoreiz Fonds “Iespēju tilts” tikās ar Valmieras sociālām NVO – biedrība “Valmieras pilsētas pensionārs”, biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” Vidzemē un Latvijas Sarkano Krustu - Vidzemes komiteju.                                                                   “Valmieras pilsētas pensionārs” – Aktivizē biedru iesaistīšanos biedrības aktivitātēs un pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Aktīvie seniori vingro, nūjo, dejo deju kopā “Atvasara”, dzied šlāgeransamblī “Džambulaja”, spēlē šahu/zolīti, brauc ekskursijās.                                 “Latvijas Samariešu apvienība” Vidzemē darbojas sociālo pakalpojumu laukā Vidzemē un arī Valmieras novadā.                                                                                                         Latvijas Sarkanā Krusta Vidzemes komiteja organizē ES pārtikas paku izdali un nodrošina Labdarības noliktavas darbību. Abi darbiņi gana nepieciešami trūcīgākiem mūsu novada iedzīvotājiem.                                                                                                                              Visas organizācijas strādā ar lielu sirdsdegsmi un pašatdevi– aktivizē, nodrošina un sniedz atbalstu vietējiem iedzīvotājiem. Tomēr ne visu spēj paveikt saviem spēkiem un pašvaldības atbalsts ir ļoti būtisks:                                                                                                                 1.      Aktuāla vajadzība ir pēc specializētā transporta Valmieras novadā;                               2.      Organizācijām ir nepieciešama palīdzība projektu rakstīšanā finansējuma piesaistei, vēlas apgūt datorprasmes, nepietiekams līdzfinansējums no pašvaldības;                             3.      Nepieciešams attīstīt palitatīvās aprūpes pakalpojumu;                                                 4.      Valmieras novada reformu rezultātā ir izveidojusies situācija, ka ir nepietiekoša sociālo darbinieku klātbūtne un informētība par pagastos notiekošo.                                                 Visas klātesošas organizācijas ļoti gaida novada atbalstu, lai šis sociālais darbs būtu pēc iespējas pilnvērtīgāks. #NVOfonds2022      

Prasmes virtuvē 3 /4 

Fonds “Iespēju tilts” turpina piektdienās saviem jauniešiem dāvāt  dzīvesprieku mājas ēdienu, kuri ikdienā apmeklē dienas aprūpes centru “Stropiņš” un specializētās darbnīcas “Dravinieki”.    Galvenā pavāra loma tika uzticēta mūsu mīļai Omītei – Annai Jansonei. Viņa ir Omīte mūsu vienai dienas centra dalībniecei.  Annas palīgi virtuvē bija Sintija un Artūrs Daniels no dienas centra un Silga no specializētām darbnīcām. Palīgi bija lieliski, jaunajiem pavāriem ļoti labi padevās gan sagriezt augļus salātiem, gan nomizot kartupeļus, burkānus dārzeņu sautējumam, gan apcept vistas gaļu:) Paldies viņiem!                                                                            Pusdienu galdu klāšanas prasmes šoreiz apguva Zanda no dienas centra un Sandris no darbnīcām. Jauniešiem iedrošinājumu sniedza audzinātāja Biruta no dienas centra.                Pagatavotais dārzeņu sautējums ar vistas gaļu bija IZCILS! Papildus sagatavotais augļu desertiņš ar jogurtu, bija tieši laikā! Tiekamies nākošajā nodarbībā. Skatīt foto šeit 29.04.2022.

Savukārt, 06.05.22., Fonds “Iespēju tilts” virtuves prasmēs apvienoja internacionālu komandu! Galveno pavāru lomās bija divas jaukas dāmas no Ukrainas!  Viņas ir no mazas, bet kompaktas pilsētiņas Sedas, kurā dzīvo 16 dažādu tautību pārstāvji!  Abas dāmas bija vārdā Viktorija. Viena no dāmām Sedā jau dzīvo vairākus gadus, otra Viktorija bija spiesta pamest savu dzimto Ukrainu, mums visiem zināmu iemeslu dēļ. Ko varētu pagatavot dāmas no Ukrainas? Protams, ukraiņu boršču un pildītas pankūkas ar biezpienu. Jaukajām dāmām palīgos bija Zanda no dienas centra un Jūlija un Indulis no specializētām darbnīcām. Kopā ar palīgiem darbi ļoti raiti padevās un borščam nepieciešamie produkti tika ātri sagriezti – kāposti, burkāni, kartupeļi. Paldies viņiem!                                                                                      Pusdienu galdu klāšanas prasmes šoreiz apguva Līga no dienas centra un Andris no darbnīcām. Jauniešiem iedrošinājumu sniedza audzinātāja Līga no dienas centra. Ukraiņu borščs bija gards! Pankūkas vēl gardākas! Tiekamies jau nākošajā nodarbībā. Foto šeit

Tiekamies Burtnieku apvienībā 23.03.22.

Fonds “Iespēju tilts” turpina kopā pulcēt sociālo jomu NVO Valmieras novadā. Šoreiz Burtnieku apvienībā bijām kopā ar biedrībām “Mežābele”, “Sapratne”, “Kadiķi”, “Pāvulēni” un “Valmiermuižas sirdspuksti”, Matīšu senioru biedrības vadītāja netika slimības dēļ. Tikšanās reizē kopā ar mums bija arī Burtnieku apvienības vadītāja Kristīne Auziņa, par kuru atzinīgus vārdus teica visas NVO.                                                                                                                Senioru biedrība “Mežābele” aktīvi darbojas radošajās darbnīcās, dzied vokālajā ansamblī, organizē dažādus pasākumus un atbalsta vietējās personas ar invaliditāti. Biedrības vadītāja Maija Dukure saka – ja pats darīsi, tad arī lietas notiksies!  Senioru biedrības “Sapratne” biedri aktīvi darbojas virtuves prasmju pulciņā, dzied pašu izveidotajā vokālajā ansamblī, organizē tematiskās pēcpusdienas un radošas darbnīcas. Senioru biedrībai “Kadiķis” mērķis ir kopā būšana un aktīvs, veselīgs dzīves veids! Biedrība “Pāvulēni” ceļ pašapziņu vietējām māmiņām ar bērniem savā lauku teritorijā. Pašpietiekama organizācija, prot piesaistīt finanšu līdzekļus dažādos projektu konkursos.                                                                                     Visas šīs organizācijas ir aktīvas savā kopienā un darboties gribošas, tomēr tikšanās pārrunu laikā izkristalizējās arī vajadzība pēc palīdzības: 1. Nepieciešama palīdzība projektu rakstīšanā finansējuma piesaistei; 2. Vēlas apgūt datorprasmes; 3. Lielāku pašvaldības atbalstu un regulāru sociālā darbinieka klātbūtni pagastā.                                                                           Pēc visām šīm tikšanās reizēm ar sociālajām NVO Valmieras novada apvienībās, tiks identificētas problēmas, vajadzības, kas apgrūtina vai neļauj sasniegt biedrību mērķus un risinājumus meklēsim kopā ar Valmieras novada vadību.

Darbnīca "Manas prasmes virtuvē" 2

Visiem ir zināma sena patiesība, ka ēdiens mūs dara dzīvespriecīgus un laimīgus, tāpēc gardi paēst ir ikkatra vēlme. Fonds “Iespēju tilts” turpina  piektdienās dzīvesprieku dāvāt arī saviem jauniešiem, kuri ikdienā apmeklē dienas aprūpes centru “Stropiņš” un specializētās darbnīcas “Dravinieki”.                                                                                                                             Šoreiz galvenā pavāra loma tika uzticēta Eritai Mušpertei. Viņas izaicinājums šoreiz bija sagatavot maltīti 28 personām, visiem dienas centra, specializēto darbnīcu klientiem un pašiem darbiniekiem. Eritas palīgi virtuvē bija Kārlis no dienas centra un Kristīne ar Elvi no specializētām darbnīcām. Palīgi bija lieliski, jaunajiem pavāriem ļoti labi padevās gan sagriezt augļus salātiem, gan nomizot kartupeļus, gan cept gaļu:) Paldies viņiem!                          Papildus klienti apgūst arī galda klāšanas prasmes, kuras arī nav mazsvarīgas. Šoreiz paldies dienas centra audzinātājai Līgai, kura iedrošināja Elīnu un Miku no dienas aprūpes centra, galda klāšanas prasmēm.                                                                                                 Gatavotais liellopa gaļas gulašs ar vārītiem kartupeļiem un svaigiem salātiem bija gards! Kā arī sagriezto augļu desertiņš bija tieši laikā! Tiekamies nākošajā nodarbībā. Foto skatīt šeit

Pirmā tīklošanās Strenču apvienībā

Lai identificētu katras apvienības izaicinājumus, Fonds ”Iespēju tilts” dodas tikties ar visām sociālo jomu NVO Valmieras novadā.                                                                               Pirmajā tīklošanās vizītē Valmieras novada Strenču apvienībā, satikās trīs aktīvās sociālo jomu NVO – biedrība “Glābiet bērnus”, biedrība “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” un biedrība “Iespēju pakāpiens”.                                                                                                Priecē, ka biedrības ir aktīvas un iespēju robežās organizē pasākumus bērniem, ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt, Sedā, sabiedriskā dzīvē piedalās visa vecuma iedzīvotāji.                                                                                                                               Tomēr katrai no biedrībām ir arī savas problēmas kā strādāt jaunajā Valmieras novadā. Tas ir izaicinājums! Ļoti būtisks sadarbībai ar pašvaldību trūkums, ir jauno sociālo darbinieku neziņa par vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Biedrības norāda uz jaunā sociālā darbinieka komunikācijas un darba laika trūkumu.                                                                                                              Pēc visām tikšanās reizēm ar sociālām NVO Valmieras novada apvienībās, identificējot problēmas, vajadzības un iemeslus, kas neļauj sasniegt organizācijas mērķus, tiks meklēti risinājumi sociālo jomu NVO un Valmieras novada pašvaldības sadarbības uzlabošanai Valmieras novadā. Tas ir būtiskākais tīklošanās mērķis – iegūt pārliecību, ka katrs var piedalīties svarīgu savas pārstāvētās jomas lēmumu pieņemšanā.

Darbnīca "Manas prasmes virtuvē"

Fonds “Iespēju tilts” projekta ietvaros vistiešākajā veidā iesaista iedzīvotājus sadarbības veicināšanā. Jaunizveidotās darbnīcas “Manas prasmes virtuvē” dalībnieki ir gan Fonda “Iespēju tilts” esošie klienti – personas ar GRT, gan viņu vecāki, gan pensionāri no dažādām Valmieras novada apvienībām, gan Valmieras novada sociālo NVO pārstāvji. Ja citu Fonda darbnīcu mērķauditorija ir Fonda klienti, tad šī jaunizveidotā Fonda darbnīca iesaista un apvieno dažādas sabiedrības grupas. Darbnīcas “Manas prasmes virtuvē” viens no galvenajiem uzdevumiem ir iespēju robežās iemācīt personām ar GRT ēdiena gatavošanas pamatprasmes, ar kurām viņi varētu kļūt patstāvīgāki savās dzīvēs gaitās.                                             Darbnīcas atklāšana bija ieplānota 1.aprīlī un veiksmīgi arī tika realizēta. Pirmajā reizē galvenā pavāra loma tika uzticēta Fonda darbiniecei Guntai. Viņa labprāt to pieņēma, kaut tas bija labs izaicinājums sagatavot maltīti 26 personām, visiem dienas centra, specializēto darbnīcu klientiem un pašiem darbiniekiem. Guntas palīgi virtuvē bija Agnese no dienas centra un Jānis ar Karīnu no darbnīcām. Palīgi bija lieliski, ar Jāni sapratās no pusvārda:). Paldies viņiem!  Papildus klienti apgūst arī galda klāšanas prasmes, kuras arī nav mazsvarīgas. Šoreiz paldies Fonda vadītājai Zitai Gustavsonei, kura iedrošināja Silgu un Artu no specializētām darbnīcām, galda klāšanas prasmēm.                                                                                       Gala rezultāts izdevās brīnišķīgs! Visi bija lielā sajūsmā par sagatavotām garšīgām pusdienām!  Foto skatīt šeit