Dienas centra  1 gada jubilejas pasākums 2016.gada 17 augustā