Tukuma dienas centra un patversmes darbinieki pieredzes apmaiņas braucienā ciemojās mūsu dienas centrā. Mūsu jaunieši jau gatavojas valsts svētkiem un gatavoja sveču paliktņus, kā arī padižojās ar priekšnesumu ko gatavo valsts 101.dzimšanas dienai:)