Specializētās darbnīcas jaunieši un pieaugušie piedalās dažādās aktivitātēs, gan ejot ārpus darbnīcām, gan darbnīcu telpās.

0
 . a head carved out of wood a lighthouse an example image .sample { width: 128px; height: 128px; background-image: url(icon1x.png); background-image: -webkit-image-set( url(icon1x.png) 1x, url(icon2x.png) 2x ); background-image: image-set( url(icon1x.png) 1x, url(icon2x.png) 2x ); }