Specializētās darbnīcas jaunieši un pieaugušie piedalās dažādās aktivitātēs, gan ejot ārpus darbnīcām, gan darbnīcu telpās.