Galerija

Lai uzsāktu sabiedrības uzskatu maiņu par personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), jaunieši ar GRT kopā ar nometnes "Atver durvis, atklāj sevi-2", kopā dekupēja akmentiņus.