Par Fondu “Iespēju tilts” un sociālo uzņēmumu “Čaklās Bites Bode”

Fonds savā darbībā sevi pilnveido kā aktīva un mērķtiecīga nevalstiska organizācija Valmieras pilsētā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar Fonda mērķiem un uzdevumiem.

Viens no redzamākiem sociālā atbalsta pasākumiem ir izveidotais Dienas aprūpes centrs “Stropiņš” personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Darbojoties radošajās nodarbībās ar centriņa  klientiem, tiek radīti dažādi radoši darbiņi, kas iepriecina gan pašus klientus, gan darbiniekus, gan viesus. Par dienas centru
Maz pamazām apaugām ar šiem ražojumiem un radās doma parādīt tos arī citiem,
  sniedzot iespēju iedzīvotājiem iegādāties ražojumus, kas nav veikalu ikdienas prece, bet gan ar pievienoto vērtību – personu ar invaliditāti radītie darbiņi. Un tad jau izaugām līdz vārdam sociālā uzņēmējdarbība. Un tajā brīdī sapratām, ka ir pienācis tas brīdis, kad varam sniegt atbalstu arī otrai savas mērķa grupas daļai – sociāli neaizsargātākiem iedzīvotājiem (senioriem, daudzbērnu māmiņām, bezdarbniekiem), kuri prot un vēlas radoši izpausties.                                                                                                                                                                                                                                                       Sociālā uzņēmuma “Čaklās Bites Bode” sociālā misija ir dot iespēju iedzīvotājiem no dažādām sociāli neaizsargātākām grupām pacelt savu dzīves līmeni. Sociālā misijā var piedalīties ikviens - veicot sociāli atbildīgus pirkumus mūsu veikaliņā:) Bode ir ideju krātuve gan dāvanām, gan praktiskām lietām jums un jūsu ikdienai. Bodes piedāvājums:)                                Tāpēc Fonda galvenais mērķis šobrīd ir: Rosināt sabiedrību aizdomāties par nepieciešamību iegādāties šādus sociālos pirkumus ar pievienoto vērtību, jo tādā veidā ik katrs no mums sniedz savu artavu mazāk nodrošinātu personu ekonomiskai izaugsmei. Kā uzņēmums esam vēl jauni, bet domājam gana spēcīgi, lai veiksmīgi turpinātu iesākto ceļu! Atbalstīsim mūsu čaklos amatniekus!                                                                                                                                                                                                                                                                      Fonds neapstājas, un izveido vēl vienu sociālo pakalpojumu - specializētās darbnīcas. Līdz ar to nodrošinot vēl 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas mājas ar kokapstrādes, šūšanas un radošo nodarbību prasmju attīstību, apmācot personas noteiktām prasmēm, sekmējot viņu garīgo, fizisko un intelektuālo attīstību. Par darbnīcām

Fonda "Iespēju tilts" sociālā misija ir sniegt iespēju iedzīvotājiem savu dzīvi padarīt sociāli / ekonomiski vieglāku caur sociālo uzņēmumu un nodrošināt dienas mājas Dienas aprūpes centra "Stropiņš" apmeklētājiem.

 Fonda darbību atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .