Nodibinājums "Fonds Iespēju tilts""

Reģ.nr. 40008173997 Garā iela 10, Valmiera, Latvija Telefons: +371 29904159                                                 E-pasts: iespejutilts@gmail.com                   www.fondsiespejutilts.lv                                                 Banka: AS Swedbanka                                                      Konts: LV98HABA0551045427621Zita Gustavsone, Fonda valdes priekšsēdētāja

Tel.nr. +371 29904159
E-pasts: iespejutilts@gmail.com
Inga Mockus, valdes locekle                                 Juris Peičs, valdes loceklis                             

Gunta Dubulte, Fonda lietvede

Tel.nr. +371 26112714                                                       E-pasts: iespejutilts@gmail.com

0
 .