Nodibinājums "Fonds Iespēju tilts""

Reģ.nr. 40008173997 Garā iela 10, Valmiera, Latvija Telefons: +371 29904159                                           E-pasts: iespejutilts@gmail.com                   www.fondsiespejutilts.lv                                           Banka: AS Swedbanka                                             Konts: LV98HABA0551045427621Zita Gustavsone, Fonda valdes priekšsēdētāja

Tel.nr. +371 29904159
E-pasts: iespejutilts@gmail.com
Inga Mockus, valdes locekle                                 Juris Peičs, valdes loceklis                             

Gunta Dubulte, Fonda lietvede

Tel.nr. +371 26112714                                                       E-pasts: iespejutilts@gmail.com

0
 . a head carved out of wood a lighthouse an example image .sample { width: 128px; height: 128px; background-image: url(icon1x.png); background-image: -webkit-image-set( url(icon1x.png) 1x, url(icon2x.png) 2x ); background-image: image-set( url(icon1x.png) 1x, url(icon2x.png) 2x ); }