Fonds "Iespēju tilts" savā darbībā sevi pilnveido kā aktīva un mērķtiecīga nevalstiska organizācija Valmieras pilsētā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar Fonda mērķiem un uzdevumiem.

Viens no redzamākiem sociālā atbalsta pasākumiem ir izveidotais Dienas aprūpes centrs “Stropiņš” personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Darbojoties radošajās nodarbībās ar centriņa  klientiem, tiek radīti dažādi radoši darbiņi, kas iepriecina gan pašus klientus, gan darbiniekus, gan viesus.

Maz pamazām apaugām ar šiem ražojumiem un radās doma parādīt tos arī citiem,  sniedzot iespēju iedzīvotājiem iegādāties ražojumus, kas nav veikalu ikdienas prece, bet gan ar pievienoto vērtību – personu ar invaliditāti radītie darbiņi. Un tad jau izaugām līdz vārdam sociālā uzņēmējdarbība. Un tajā brīdī sapratām, ka ir pienācis tas brīdis, kad varam sniegt atbalstu arī otrai savas mērķa grupas daļai – sociāli neaizsargātākiem iedzīvotājiem (senioriem, daudzbērnu māmiņām, bezdarbniekiem), kuri prot un vēlas radoši izpausties.

Sociālā uzņēmuma “Čaklās Bites Bode” sociālā misija ir dot iespēju iedzīvotājiem no dažādām sociāli neaizsargātākām grupām pacelt savu dzīves līmeni. Sociālā misijā var piedalīties ikviens - veicot sociāli atbildīgus pirkumus mūsu veikaliņā:) Bode ir ideju krātuve gan dāvanām, gan praktiskām lietām jums un jūsu ikdienai.

Tāpēc Fonda galvenais mērķis šobrīd ir: Rosināt sabiedrību aizdomāties par nepieciešamību iegādāties šādus sociālos pirkumus ar pievienoto vērtību, jo tādā veidā ik katrs no mums sniedz savu artavu mazāk nodrošinātu personu ekonomiskai izaugsmei. Kā uzņēmums esam vēl jauni, bet domājam gana spēcīgi, lai veiksmīgi turpinātu iesākto ceļu! Atbalstīsim mūsu čaklos amatniekus!

Fonds „Iespēju tilts” dibināts 2011.gada 8.martā, un tam ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tādās darbības jomās kā labdarība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība un trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Fonda valde:                                                                                                                      Zita Gustavsone - valdes priekšsēdētāja                                                                             Inga Mockus - valdes locekle                                                                                               Juris Peičs - valdes loceklis

Fonda Padome:                                                                                                                  Alda Treija                                                                                                                            Gunta Dundure                                                                                                                    Malda Vītola                                                                                                                         Jānis Karāns                                                                                                                        Ruta Birģele-Prancāne                                                                                                         Gunta Dubulte    

  Darbības pārskati

 2019.gads                                                                                                                          1. 2019_gada_finansu_parskats.pdf                                                                               2. Zinojums_2019.pdf                                                                                                        3. Darb_parsk_2019.pdf                      

 2018.gads                                                                                                                          1. 2018_gada_finansu_parskats.pdf                                                                               2. Zinojums_2018.pdf                                                                                                        3. Darbibas_parskats_2018.pdf

 2017.gads                                                                                                                          1.  2017_gada_finansu_parskats.pdf                                                                              2.  Zinojums_2017.pdf                                                                                                       3.  Darbibas_parskats_2017.pdf         

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem


Specializētās darbnīcas


Sociālais uzņēmums "Čaklās Bites Bode"


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .