Fonds „Iespēju tilts” dibināts 2011.gada 8.martā, un tam ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tādās darbības jomās kā labdarība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība un trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Fonda mērķis ir veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un veicinātu sociālās labklājības celšanu, stiprinātu pilsonisko sabiedrību Valmierā, tās apkārtējos novados un sekmētu pilnīgu iekļaušanos un integrāciju sabiedrības procesos, gan jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem, gan personām ar invaliditāti. Tajā skaitā šo personu nodarbinātības veicināšana un sociālo pakalpojumu sniegšana. Fonds pēc būtības īsteno dažādas integrācijas programmas un sociāli nozīmīgus projektus, kas vērsti uz cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu vajadzību nodrošināšanu izglītības, sociālās iekļaušanas, nodarbinātības, sadarbības un kapacitātes stiprināšanas jomās.

Kopš 2015.gada 17.augusta realizējusies viena no Fonda "Iespēju tilts" idejām un sapņiem - Dienas aprūpes centra "Stropiņš" personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .