„Challenges when we are together” – „Izaicinājumi, kad mēs esam kopā”

Projekta kopsumma: Ls 3 500,00
Projektu īsteno: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts””
Projekta ilgums: 2011.gada septembris – 2012.gada februāris
Projekta mērķis: Veikt efektīvu darbību kopumu, aktivizējot dažādu sabiedrības grupu sadarbību, lai novērstu sociālo atstumtību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Veicināt sabiedrības izpratni par invaliditātes jautājumiem - ka mēs esam viena sabiedrība ne divas dažādas.

0
 . a head carved out of wood a lighthouse an example image .sample { width: 128px; height: 128px; background-image: url(icon1x.png); background-image: -webkit-image-set( url(icon1x.png) 1x, url(icon2x.png) 2x ); background-image: image-set( url(icon1x.png) 1x, url(icon2x.png) 2x ); }