Sociāli atbildīga Bode
Arī TU vari atbalstīt darba integrācijas attīstību
Iespēja visiem!

Sniegt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, seniora vecuma     iedzīvotājiem un bezdarbniekiem uzlabot savu labklājību –              tāds ir Fonda “Iespēju tilts” jaunais izaicinājums!                    Virsmērķis ir organizēt sociāli atbildīga, bet tomēr pelnoša       uzņēmuma darbošanos. Savukārt, tālejošais mērķis ir                    vairot cilvēkos cilvēcību, pamanīt vietas un lietas, kur         nepieciešams atbalsts, raisīt tādu domāšanas prasmi,                      kāda darbojas kopienās, kur daudzi spējīgi sadarboties                   labas idejas vārdā. Šāds veikaliņš ir solis tuvāk                      sabiedrības izpratnei par ziedošanas kultūru.

 Lai realizētu savus - Dienas aprūpes centrā “Stropiņš” darinātos rokdarbus, Fonds sāka skatīties uzņēmējdarbības virzienā un noslēdza Sociālās uzņēmējdarbības programmas Granta līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju Altum” par biznesa projekta īstenošanu. Biznesa projekta mērķis ir izveidots veikals preču tirdzniecībai, kur Valmieras un tuvākās apkārtnes personas ar invaliditāti, gados vecāki bezdarbnieki, bezdarbnieki ar invaliditāti, var nodot savus mājražojumus tirdzniecībai, tādējādi risinot iespēju socializēties un paaugstināt materiālo labklājību. Ik viens no iepriekš minētās mērķa grupas aicināts pie mums veikaliņā nodot savu ražojumu un smelties idejas. Biznesa projekta rezultātā izveidots veikals, nodrošinātas trīs darba vietas personām ar invaliditāti un ilgstošam bezdarbniekam, kā arī noslēgti līgumi par preču piegādi ar iepriekš minētām personām. 

Uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, Fonds var pateicoties piešķirtam Grantam, kura finansējuma avots ir ESF finansējums, ESF projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālai uzņēmējdarbībai”.
Informācija par biznesa projektu:

  1. biznesa projekta līguma nr.204243/SU0000038;
  2. projekta īstenošanas vieta – Valmiera, Garā iela 10;
  3. piešķirtā finansējuma apmērs – EUR 19 999,77, kopējā summa – EUR 22 221,97;
                                               Čaklās Bites Bodes darba laiks:  

                              P – -----------------

O – 10:00 – 18:00

T – 10: 00 – 18:00

C – 10:00 – 18:00

P – 10:00 – 18:00

S – 09:00 – 14:00

Sv - -----------------

                                Valmiera, Garā iela 10Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .