Finansētājs: VAS Hipotēku un Zemes bankas Klientu klubs „Mēs paši” Projekta kopsumma: Ls 400,00 Projektu īsteno: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”” Projekta ilgums: 2011.gada augusts – 2012.gada novembris Projekta mērķis: Izveidot mājturības radošo darbnīcu, lai attīstītu mērķauditorijas darba prasmes un intelektuālo attīstību, veicinot un motivējot tās integrāciju sabiedrībā.ari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .