Par Fondu “Iespēju tilts” 

Fonds "Iespēju tilts" ikdienas darbībā sevi pilnveido kā aktīva un mērķtiecīga nevalstiska organizācija Valmieras pilsētā un Valmieras novadā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar Fonda mērķiem un uzdevumiem. Fonds sniedz sociālos pakalpojumus, dod iespēju iedzīvotājiem savu dzīvi padarīt sociāli un ekonomiski vieglāku un kvalitatīvāku. Līdz šim varējām lepoties ar Dienas aprūpes centru "Stropiņš", specializētām darbnīcām un sociālās rehabilitācijas centru.                                                                                                               

Dienas aprūpes centrs 

Informācija sekos....

 Čaklās Bites Bode

Papildus šī ir iespēja sniegt atbalstu plašākam cilvēku lokam – senioriem, daudzbērnu ģimenēm, bezdarbniekiem un citiem, kuri prot un vēlas radoši izpausties. Fonda sociālā misija ir dot iespēju iedzīvotājiem no dažādām sociāli neaizsargātākām grupām uzlabot savu dzīves līmeni. Bode ir ideju krātuve gan dāvanām, gan praktiskām lietām jums un jūsu ikdienai. Šis ir lielisks veids, kā arī Tu vari iesaistīties un palīdzēt. Veicot sociāli atbildīgus pirkumus mūsu veikaliņā, sociālās misijas īstenošanā var piedalīties ikviens. Piedāvājumu meklē e-veikalā         
www.caklasbitesbode.lv
T
āpat aicinām sekot Bodes jaunumiem-
Facebook/caklasbitesbod/
 
un priecāsimies, ja padalīsies ar tiem. 

 Specializētās darbnīcas

Informācija sekos...

Sociālās rehabilitācijas centrs

Informācija sekos...


 
Fonda darbību atbalsta     Valmieras novada pašvaldība