Par Fondu “Iespēju tilts” 

Fonds "Iespēju tilts" ikdienas darbībā sevi pilnveido kā aktīva un mērķtiecīga nevalstiska organizācija Valmieras pilsētā un Valmieras novadā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar Fonda mērķiem un uzdevumiem. Fonds sniedz sociālos pakalpojumus, dod iespēju iedzīvotājiem savu dzīvi padarīt sociāli un ekonomiski vieglāku un kvalitatīvāku. Līdz šim varam lepoties ar:                                                                                                               

Dienas aprūpes centrs "Stropiņš"

Viens no redzamākiem sociālā atbalsta pasākumiem fonda ietvaros ir izveidotais Dienas aprūpes centrs “Stropiņš”, sniedzot nepieciešamo atbalstu personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Darbojoties dažādās nodarbībās ar centra klientiem, tiek radīti daudzveidīgi radoši darbiņi, kas iepriecina gan pašus klientus, kuri ikdienā var iegūt un attīstīt zināšanas un prasmes, gan arī darbiniekus un viesus. Par dienas centru
Ar laiku ražojumu kļuva aizvien vairāk, kā rezultātā vēlējāmies dalīties arī ar citiem. Tajā brīdī mēs kļuvām par pasākuma dalībnieku, lai saņemtu finanšu atbalstu veikaliņa izveidei. Tagad veikaliņš pieejams jebkuram senioram, personai ar invaliditāti, daudzbērnu māmiņām, kuras prot un vēlas radoši izpausties un kļūt ekonomiski neatkarīgāki. Veikaliņā ir iespēja iegādāties ražojumus, kas nav tikai ierastas veikalu ikdienas preces, bet gan preces ar pievienoto vērtību – personu ar invaliditāti, senioru radītie darbiņi.

 Čaklās Bites Bode

Papildus šī ir iespēja sniegt atbalstu plašākam cilvēku lokam – senioriem, daudzbērnu ģimenēm, bezdarbniekiem un citiem, kuri prot un vēlas radoši izpausties. Fonda sociālā misija ir dot iespēju iedzīvotājiem no dažādām sociāli neaizsargātākām grupām uzlabot savu dzīves līmeni. Bode ir ideju krātuve gan dāvanām, gan praktiskām lietām jums un jūsu ikdienai. Šis ir lielisks veids, kā arī Tu vari iesaistīties un palīdzēt. Veicot sociāli atbildīgus pirkumus mūsu veikaliņā, sociālās misijas īstenošanā var piedalīties ikviens. Piedāvājumu meklē e-veikalā         
www.caklasbitesbode.lv
T
āpat aicinām sekot Bodes jaunumiem-
Facebook/caklasbitesbod/
 
un priecāsimies, ja padalīsies ar tiem. 

 Specializētās darbnīcas

Turpinot aktīvi darboties Fonds ir izveidojis vēl vienu sociālo pakalpojumu - specializētās darbnīcas, līdz ar to nodrošinot dienas mājas vēl 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Apmācot personas ar kokapstrādes, šūšanas un citu radošo nodarbību saistītām prasmēm, tiek veicināta viņu sociālā integrācija un sekmēta viņu garīgā, fiziskā un intelektuālā attīstība. Par darbnīcām

Sociālās rehabilitācijas centrs

Fonds "Iespēju tilts" ir paplašinājis sociālo pakalpojumu klāstu ar jaunu pakalpojumu - sociālā rehabilitācija.  Pakalpojuma  mērķis ir personām ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem sniegt dažādas terapijas, lai sasniegtu maksimālu sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un ierobežojošo barjeru mazināšanu. Mērķa grupa - pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem.


 
Fonda darbību atbalsta     Valmieras novada pašvaldība