Par Fondu “Iespēju tilts” un sociālo uzņēmumu “Čaklās Bites Bode”

Fonds "Iespēju tilts" ikdienas darbībā sevi pilnveido kā aktīva un mērķtiecīga nevalstiska organizācija Valmieras pilsētā, kas savā ikdienas darbībā aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā, saskaņā ar Fonda mērķiem un uzdevumiem. Fonda misija ir sniegt sociālos pakalpojumus un iespēju iedzīvotājiem savu dzīvi padarīt sociāli un ekonomiski vieglāku un kvalitatīvāku. Līdz šim varam lepoties ar:                                                                                                                              

Dienas aprūpes centrs "Stropiņš"

Viens no redzamākiem sociālā atbalsta pasākumiem fonda ietvaros ir izveidotais Dienas aprūpes centrs “Stropiņš”, sniedzot nepieciešamo atbalstu personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Darbojoties dažādās nodarbībās ar centra klientiem, tiek radīti daudzveidīgi radoši darbiņi, kas iepriecina gan pašus klientus, kuri ikdienā var iegūt un attīstīt zināšanas un prasmes, gan arī darbiniekus un viesus. Par dienas centru
Ar laiku ražojumu kļuva aizvien vairāk, kā rezultātā vēlējāmies dalīties arī ar citiem. Tajā brīdī mums radās ideja iesaistīties sociālā uzņēmējdarbībā un izveidot sociālo uzņēmumu. Tagad jebkuram ir iespēja iegādāties ražojumus, kas nav tikai ierastas veikalu ikdienas preces, bet gan preces ar pievienoto vērtību – personu ar invaliditāti radītie darbiņi.

 Čaklās Bites Bode

Papildus šī ir iespēja sniegt atbalstu plašākam cilvēku lokam – senioriem, daudzbērnu ģimenēm, bezdarbniekiem un citiem, kuri prot un vēlas radoši izpausties. Uzņēmuma sociālā misija ir dot iespēju iedzīvotājiem no dažādām sociāli neaizsargātākām grupām uzlabot savu dzīves līmeni. Bode ir ideju krātuve gan dāvanām, gan praktiskām lietām jums un jūsu ikdienai. Šis ir lielisks veids, kā arī Tu vari iesaistīties un palīdzēt. Veicot sociāli atbildīgus pirkumus mūsu veikaliņā, sociālās misijas īstenošanā var piedalīties ikviens. Bodes piedāvājumu apskati šeit:) Tāpat aicinām sekot Bodes jaunumiem https://www.facebook.com/caklasbitesbod/ un priecāsimies, ja padalīsies ar tiem. 


 Specializētās darbnīcas

Turpinot aktīvi darboties Fonds ir izveidojis vēl vienu sociālo pakalpojumu - specializētās darbnīcas, līdz ar to nodrošinot dienas mājas vēl 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Apmācot personas ar kokapstrādes, šūšanas un citu radošo nodarbību saistītām prasmēm, tiek veicināta viņu sociālā integrācija un sekmēta viņu garīgā, fiziskā un intelektuālā attīstība. Par darbnīcām

Fonda darbību atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība 
0