Sociālie pakalpojumi sociālā atbalsta centrā "ATSPULGS" Vaidavā, Valmieras novadā

Kopš 2015. gada Fonds "Iespēju tilts" nodrošina sociālos pakalpojumus  pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Valmieras novadā. Fonds sniedz vienlīdzīgu iespēju saņemt vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus viņu dzīvesvietā vai tuvu tai. Fonda sniegtie pakalpojumi un darbības virzieni: 1. dienas aprūpes centrs un sociālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un invaliditāti; 2. specializētās darbnīcas personām ar GRT un invaliditāti; 3. grupu mājas (dzīvokļi) personām ar GRT; 4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem

Galerija par Vaidavu