Finansētājs: VAS Hipotēku un Zemes bankas Klientu klubs „Mēs paši” Projekta kopsumma: Ls 400,00 Projektu īsteno: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”” Projekta ilgums: 2011.gada augusts – 2012.gada novembris Projekta mērķis: Izveidot mājturības radošo darbnīcu, lai attīstītu mērķauditorijas darba prasmes un intelektuālo attīstību, veicinot un motivējot tās integrāciju sabiedrībā.ari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.