Finansētājs: VAS Hipotēku un Zemes bankas Klientu klubs „Mēs paši” Projekta kopsumma: Ls 400,00 Projektu īsteno: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”” Projekta ilgums: 2011.gada augusts – 2012.gada novembris Projekta mērķis: Izveidot mājturības radošo darbnīcu, lai attīstītu mērķauditorijas darba prasmes un intelektuālo attīstību, veicinot un motivējot tās integrāciju sabiedrībā.ari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.

0
 . a head carved out of wood a lighthouse an example image .sample { width: 128px; height: 128px; background-image: url(icon1x.png); background-image: -webkit-image-set( url(icon1x.png) 1x, url(icon2x.png) 2x ); background-image: image-set( url(icon1x.png) 1x, url(icon2x.png) 2x ); }