Teterevu fonds logo 2013 2„Zinošam darbi sokas, nāc un mācies!”
Projekta mērķis – izveidot integrācijas centru, veicinot draudzīgus un atbalstošus pasākumus personām ar invaliditāti, sociālo iekļaušanu sabiedrībā.
Īstenošanas vieta – Valmiera, Garā iela 10.
Īstenošanas periods – 01.04.2014. līdz 31.12.2015.
Kopējās projekta izmaksas – 7833,88 EUR, Projekta līdzfinansējums – 7000,00 EUR

Projektā piedāvātās aktivitātes:

  • WEB lapas izstrādes pamati. Zinot to, ka no mājām vēl joprojām neiziet un sabiedrībā neiekļaujas daudzi jaunieši un pieaugušie arī ratiņkrēlsos, Fonds projekta ietvaros ar 2014.gada septembri piedāvā apmācību ciklu, tieši šai sabiedrības daļai. Informācijas tehnoloģiju apguve Latvijā ir nozare, kas ir pieprasīta darba tirgū. Šī kursa ietvaros tiks piedāvātas pamata zināšanas - kā darbojas tīmeklis un kā veidot dažādus projektus un darbus pēc labās prakses. Visiem interesentiem tiks parādīts, kur interesēties un kā attīstīt sevi tālāk.
  • Datora lietošanas un interneta izmantošanas apguve. Uz šodienu informācijas tehnoloģijas attīstās strauji un tās neizbēgami ienāk arī mūsu ikdienā. Līdz ar to arī mēs piedāvāsim iespēju apgūt jaunās tehnoloģijas un prakstiskās iemaņas.
  • Diskusiju klubiņš - Ko es vēlos, un kā motivēt sevi izaugsmei. Ar 2014.gada novembri 1x mēnesī piedāvājam sanākt kopā, lai parunātos. Mēs visi esam unikāli, katrs ar savu temperamentu, raksturu, spējām, emocijām, tāpēc ir ļoti svarīgi apgūt arī veiksmīgas saskarsmes principus. Uz diskusijām klubiņā tiek aicināti gan pieaugušie, gan jaunieši ar invaliditāti.
  • Radošas nodarbības „Gadskārtām ejot….”. Gadskārtu svētku svinēšana. Ar 2014.gada oktobri svētkus svinēsim kopā, jo tas interesentāk un jautrāk. Sādas radošas rosības kultūras jomā tikai veicina, ka būt latvietim un kopā būt ir tik skaisti!
  • Telpu pielāgojums Integrācijas centra izveidei. Lai varētu augstāk minētās aktivitātes īstenot, tiks izremontētas telpas 57,3m2 platībā un iegādāti trīs personālie datori, nodrošinot informatīvās vides pieejamību arī personām ratiņkrēslos.

Sakur vara uguntiņu.
Lai sanāk Fonda bērni
Jāņa svētkus nosvinēt.   

Ielīgošanas pasākums šogad neizpalika arī Fondā „Iespēju tilts”, kurš pulcēja diezgan prāvu līgot gribētāju pulciņu, tāpēc 22.jūnijā jau no paša rīta mūzikas pavadībā tika rotātas telpas un pagalms ar Jāņu zālēm, lai Jāņu bērniem – cilvēkiem ar invaliditāti dāvātu īpašu noskaņojumu.

Patīkamu pārsteigumu šogad Fondam sagādāja Valmieras Invalīdu biedrības dāmas ar savu muzikantu, kuras ar savām skanīgām balsīm un dziesmām pasākumu tikai papildināja. Kad ciemiņi jau bija sanākuši, pinot vainagus, sienot sieru un klājot galdu, tikai izdziedātas daudz skanīgas un jautras dziesmas. Neizpalika arī rotaļas. Mūsu vidū, kā jau īstos Līgo svētkos, bija savs Jānis un sava Līga, kuriem galvā tika likti vainagi.

Vispatīkamākā sajūta ir tad, kad Tu redzi, ka neviens cilvēks nav lieks, visi smaida, priecājas, izpalīdz, - tad arī svētki ir izdevušies un ikdienai dod lielāku spēku turpināt meklēt jaunas idejas, darbus, lai visu varētu vēl plašāk pilnveidot.

Vēlamies teikt paldies tiem, kas palīdzēja svētku tapšanā, kā arī Valmieras invalīdu biedrībai par mūzikas noskaņām. Īpašs paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam, kas atbalstīja pasākuma norisi! Paldies Valmieras pilsētas pašvaldībai!Fonds “Iespēju tilts” – vieta, kur pilnveidoties

Ar vēja spārniem aizritējis laiks, kopš sākām apgūt datorprasmes, kopā radīt svētkus un diskutējot meklēt pozitīvismu – tās bija vienas no galvenajām aktivitātēm Fonda “Iespēju tilts” telpās pēdējo 15 mēnešu laikā.
Atskatoties uz paveikto, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda realizētajam projektam ar prieku varam teikt, ka paveikts ir daudz. Bet, lai būtu vieta kur pilnveidoties, pirmais darbiņš bija labiekārtot telpas 57m2 platībā. Telpa iekārtota kā integrācijas centrs, kurā var mācīties apgūt prasmes arī datora lietošanā. Sākotnēji jaunieši ar īpašām vajadzībām mācījās veidot savas mājas lapas, savukārt dāmas pilnveidoja savas prasmes datora lietošanā un interneta izmantošanā. Sakarā ar Dienas centra “Stropiņš” atvēršanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, savas zināšanas papildina arī šie jaunieši, lai mūsu izveidotais, bet ar Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu atbalstu, integrācijas centrs nezaudētu savu vērtību. Par cik lielai daļai jauniešiem rakstīt datorrakstā ir pavisam kas jauns – nodarbības nepieciešamas ilgtermiņā, taču apņēmība iemācīties ir liela, un brīvprātīgajam darbiniekam par to ir liels prieks, ka var palīdzēt jauniešiem vērties interneta pasaulē.
Jauku pozitīvisma lādiņu, katru mēnesi mums sniedza dāmu klubiņš, kurā mācījāmies komunicēšanas mākslu. Papildus veicinājām interesi izprast pašiem sevi, kā motivēt sevi izaugsmei, veidojot pozitīvu attieksmi vispirms jau pašiem pret sevi. Pēdējā tikšanās reizē jautājot dalībniekiem, kas ir apgūts, iemācīts, kas palicis prātā, atbildes bija dažādas – prieks par jēgpilni kopā pavadīto laiku, baudot visu, ko sniedza diskusijas un daudzas citas pozitīvas atbildes. Fonds pateicas psiholoģei par ieguldīto darbiņu un pozitīvismu!
Liekas, ka viss pozitīvais jau izstāstīts, bet nē! Šajā laikā mācījāmies arī svinēt svētkus - “…ejot caur gadskārtām”. Gan Mārtiņdiena, gan Vasaras Saulgrieži, gan Ziemassvētki tika gana lustīgi svinēti ar dziesmām, rotaļām un radošajām darbnīcām. Protams, neizpalika arī valsts svētki, kuros dalībnieki paši gatavoja patriota lentītes, veidots rīta zvaigznes simbols auseklītis. Lai izprastu kā radusies Lāčplēša diena, ciemos tika aicināts zemessardzes pārstāvis, kurš pastāstīja kāda nozīme šai dienai.
Kaut arī projekts noslēdzies, mēs neskumstam, jo visas aktivitātes turpināsies arī turpmāk. Šobrīd pateicoties labiekārtotām telpām, tās tiek izmantotas ikdienā, kurā uzturas 15 jaunieši. Viņi turpina gan apgūt datorprasmes jauka brīvprātīgā darbinieka klātbūtnē, gan mācās diskutēt, lai veidotu pozitīvu attieksmi centriņā, gan apgūst daudzas radošas idejas radošajās darbnīcās, lai priecētu sevi un sev tuvos.
Visu dalībnieku vārdā sakām sirsnīgu paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam par finansiālu atbalstu projektam “Zinošam darbi sokas, nāc un mācies!” Kā arī sirsnīgs paldies visiem brīvprātīgajiem rūķīšiem, kuri palīdzēja īstenot atbalstīto projektu!
Projekta īstenošanas laiks bija no 01.04.2014. līdz 31.12.2015. ar kopējo finansējumu EUR 7833,88, no kuriem EUR 6 999,92 bija Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējums.

Fonds “Iespēju tilts” kolektīvs