Nodibinājums "Fonds Iespēju tilts""

Reģ.nr. 40008173997 Garā iela 10, Valmiera, Latvija         Telefons: +371 26112714                                                              E-pasts: [email protected]                   www.fondsiespejutilts.lv                                                          Banka: AS Swedbank                                                                  Konts: LV98HABA0551045427621Gunta Dubulte, Fonda valdes priekšsēdētāja

Tel.nr. +371 26112714

E-pasts: [email protected]
Undīne Blumberga-Šakuna, valdes locekle        Māris Dāvidsons, valdes loceklis