Mēs varam!

Specializētajās darbnīcās dienas rit radoši!

Jau kādu laiciņu fondā „Iespēju tilts”, veiksmīgi ir uzsākts jauns sociālais pakalpojums – Specializētās darbnīcas. Specializēto darbnīcu galvenais mērķis ir nodrošināt sociālo integrāciju/dažādas nodarbības, kā arī jēgpilni pavadīt brīvo laiku ar jauniešiem, kuriem ir īpašās vajadzības (GRT).                                                                                                                        No pirmdienas līdz ceturtdienai dienas gaitā pie jauniešiem ierodas dažādi speciālisti/skolotāji, lai vadītu nodarbības – kokapstrādi (piedalās visi un apgūst slīpēšanas tehniku, iededzina,  gravē, izzāģē vajadzīgās formas, kā arī veic tehniskos darbiņus telpas kārtību uzturēšanai), šūšanas nodarbības (piedalās meitenes –  mācās, sākot jau ar gludināšanu, līdz beidzot mācāt šūt) un radošās nodarbības, kurās biežāk piedalās meitenes, bet atsevišķās nodarbībās arī zēni. Šajās nodarbībās pērļo, ada, tamborē, šuj, veido dekorus. Pārsvarā nodarbības notiek līdz pusdienas laikam un, tad jauniešiem ir brīvais laiks, kurā ir dažādas aktivitātes – mūzikas un deju nodarbības, sporta aktivitātes. Neizpaliek arī galda spēļu, krustvārdu mīklu risināšanas, krāsošanas,  zīmēšanas pēcpusdienas, svētku svinēšana, tematiskās ballītes, jubilāru sveikšana un mazas ekskursijas.Protams, ir dienas,kad jaunieši paši izvēlas ko darīt!                                                    Ik pa laikam jauniešiem tiek uzdots aprakstīt/izstāstīt savas sajūtas par specializētajām darbnīcām, vai viss apmierina, vai nodarbībās gūst ko jaunu, vai patīk visas nodarbības un ko darām ārpus tām, varbūt tomēr kaut kas nepatīk? Liels gandarījums ir dzirdēt to, ka visi šajā jautājumā ir vienoti un nav nekas tāds, kas nepatiktu, ir tikai ierosinājumi, ko vēl varētu darīt!

                     Darbnīcās top dažādas attīstošas                          koka rotaļlietas bērniem

Nodarbes kopā ar jauniešiem ar GRT. Aicini mūs ciemos! 27.08.2020.                                      Lai aizsāktu sabiedrības uzskatu maiņu par jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), fonds “Iespēju tilts” kopā ar Valmieras vasaras karjeras dienas nometnes “Atver durvis, atklāj sevi-2” jauniešiem īstenoja radošo darbnīcu, kura ietvaros, jaunieši ar GRT mācīja nometnes jauniešiem dekupēt jūrmalā atrastos oļus. Rezultātā – dekupēti akmentiņi, ko būs iespējams iegādāties sociālajā veikaliņā “Čaklās Bites bodē”, un atbalstīt jauniešu ar GRT ikdienu!                         “Pagaidām mūsu sabiedrība ne pārāk pieņem visu citādo un atšķirīgo,” norāda Zita Gustavsone, fonda “Iespēju tilts” vadītāja. “Mēs vēlamies to mainīt – parādīt sabiedrībai, ka arī ar mums kopā var darīt brīnumjaukas lietas, jēgpilni pavadot brīvo laiku,” uzsver Zita.                  Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda NVO programmas atbalstam, tuvākajā laikā jaunieši ar GRT kopā ar sociālo rehabilitētāju Ritu, audzinātāju Līgu un koordinatori Gundegu plāno apciemot dažādas Valmieras vietas, organizācijas, aktīvāk apmeklēt dažādus publiskus pasākumus, kā arī doties pārgājienā, ekskursijā, talkot, sportot, iespējams, pat uzvest nelielu etīdi vai skečiņu. Darīt visu, kas sniedz prieku! Ja vēlies mums pastiept roku pretī un uzaicināt jauniešus ar GRT apmeklēt kādu pasākumu kopā ar visiem pārējiem, mēs noteikti neatteiksimies! Mēs priecāsimies par šo iespēju un gaidīsim ziņu, ka vēlies kopā ar mums ko labu veikt! Salīdzinot ar skandināvu zemēm, piemēram, Dānijā jau gadus desmit atpakaļ sabiedrība bija stipri saprotošāka nekā mēs šodienā. Jā, redzams, ka cilvēkam ir GRT, taču kopā ar savu pavadoni tas neliedz viņam doties uz veikalu, apmeklēt publiskus pasākumus. Dzīvot, tāpat kā visi citi. Un neviens nebaidās no tevis, ja esi nedaudz citādāks. Mums tas vēl ir jāmācās!

Jaunieši ar GRT viesojas Azerbaidžānas pēcpusdienā 28.08.2020.                                Lai palēnām turpinātu veicināt sabiedrības uzskatu maiņu par jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), fonda “Iespēju tilts” specializēto darbnīcu jaunieši kopā ar Valmieras novada fondu apmeklēja Azerbaidžānas kultūras pēcpusdienu Valmieras Jauniešu mājā. Kopā ar pārējiem pasākuma apmeklētajiem arī jaunieši ar GRT mācījās gatavot Azerbaidžānas saldumus un apguva to nacionālo tautu deju raitos soļus.                                                                                                 Mazliet aizkavējušies, jaunieši ar GRT ieradās uguns zemes kultūras pēcpusdienā, ko rīkoja Valmieras novada fonda Eiropas Solidaritātes korpusa programmas dalībniece Samanta Berga. Samanta nepilnu gadu dzīvoja Azerbaidžānā un kā brīvprātīgā darbojās jauniešu organizācijā. Ar Samantu daži jaunieši jau bija satikušies arī citos pasākumos. Šķiet, šis fakts jauniešiem palīdzēja kļūt mazliet drošākiem.   Klausoties Azerbaidžānas brīvprātīgo – Sabinas un Nigāras stāstos, jaunieši ar GRT uzzināja vairāk par Azerbaidžānas kultūru. Nigāras vadīti atraktīvākie jaunieši ar prieku apguva nacionālos deju soļus, savukārt jaunietis Artūrs izdomāja savus Azerbaidžānas soļus, ritmu un dejas. Un kas gan vēl vairāk var sildīt sirsniņu, ja pati vēstnieku komanda aplaudē tevis radītajiem deju soļiem! Visgaršīgākā sadaļa – saldo pahlavu un šekerburu gatavošana - prasīja mazliet vairāk pacietības kā gribētos. Mīkla tika pārrullēta vairākas reizes, našķu saldais pildījums vairāk iegūlās punčos kā mazajos mīklas veltnīšos. Šķiet, priecīgi bija it visi, kad Samanta aicināja uz jau nākamajām aktivitātēm – našķošanos un Azerbaidžānas viktorīnu. Atbildot pareizi uz viktorīnas jautājumiem un iegūstot Azerbaidžānas vēstnieku sarūpētās balvas, ikviens sajuta Jāņa, Karīnas, Ilonas, Induļa prieku par savu guvumu. Arī Andris tika pie saldas balvas – Samanta novērtēja jaunieša centību, lai gan viņam ar pareizajām atbildēm nemaz neveicās.  Tomēr vispatiesākais bija Artūra neviltotais prieks, sirsnīgi fotografējoties un sarokojoties ar Azerbaidžānas vēstniekiem un brīvprātīgajām meitenēm. “Šo es noteikti parādīšu un pastāstīšu mammai,” sajūsmināts bija Artūrs.                                                                      Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda NVO programmas atbalstam, projekta koordinatorei un fonda “Iespēju tilts” jaunieši ar GRT sadarbībā ar Valmieras novada fondu apmeklē dažādus pasākumus un aktivitātes, cenšoties iekļauties pārējā sabiedrībā. Integrējošo aktivitāšu mērķis - veicināt sabiedrības uzskatu maiņu par cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, ar moto – Cilvēks, nevis diagnoze!

0