Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts

Projekta mērķis: Fonda "Iespēju tilts" mērķtiecīgas darbības stiprināšana                                                                                                Projekta norises laiks: 01.04.2021. - 31.03.2022.                                                                                                                                            Projekta izmaksas: 19 979,25 EUR

Projekta mērķis ir attīstīt organizācijas spējas veiksmīgai darbībai ilgtermiņā. Ar aktivitāšu kopumu būsim ceļā uz progresīvi augošu organizāciju ilgtermiņā.

Mēs zinām kādas darbības mums jāveic, lai īstenotu mērķi.                                                                                                                                                                                    1. Fonda “Iespēju tilts” vadītāja atstāj amatu un jānodrošina organizācijas darbības pēctecība. Jaunam līderim, vadītājam tiks nodotas visas zināšanas, prasmes, lai viņš spētu turpināt gan esošo pamatdarbību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā, gan sociālo pakalpojumu un sociālās uzņēmējdarbības attīstības jomās. Pāreja no esošās uz jauno vadītāju īstenosies ēnojot esošo vadītāju, izprotot Fonda misiju, mērķus, vadības metodes un attīstības iespējas nākotnē. Tā būs pakāpeniska pāreja no viena attīstības modeļa uz nākošo, lai stiprinātu organizāciju un sasniegtu mērķus.                                                                                                                                                        2. Tiks attīstīta sociālā uzņēmējdarbība ar e-veikala izveidi sociālam uzņēmumam “Čaklās Bites Bode”. Ārējo faktoru ietekme, sabiedrības paaudžu un ieradumu maiņa liek Fondam pieņemt jaunus izaicinājumus. E-veikals ir tas, ko no mums sagaida modernā sabiedrība. Fonds iegūst lielāku finansiālu neatkarību, rezultātā netiek apdraudēta organizācijas misija - sniegt sociālu atbalstu sociālam riskam pakļautiem iedzīvotājiem: personām ar invaliditāti, senioriem, daudzbērnu māmiņām un pirms pensijas vecumu sasniegušiem, kuri ir radoši amatnieki Vidzemē. Būtiskākā mūsu uzņēmuma iezīme ir nevis preču vērtība, bet preču daudzums, jo mājražotāji ražo nevis tehnoloģiski sarežģītas un dārgas preces, bet tautas valodā runājot “preces sirdij un dvēselei”.                                                                                                                                                  3. NVO cilvēkresursi ir ļoti būtiski jebkurai organizācijai, arī mums Fonda darbībai ilgtermiņā. Lai mēs būtu spēcīgi un argumentēti savā komunikācijā ar citām NVO, valsts un pašvaldības iestādēm, un uzņēmumiem veidojot sadarbību sociālās uzņēmējdarbības jomā, darbinieki mācīsies veiksmīgi pārvaldīt savas komunicēšanas prasmes. Apmācības vērstas uz attīstību un veicinās pāreju uz organizācijas jauno brieduma līmeni.

FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds