Fizioterapijas nodarbības

Fizioterapeita darbības lauks ir diezgan plašs. Gan praktiskā darba pieredze, gan pētījumi ir apstiprinājuši, ka fizioterapijas metodes var veiksmīgi izmantot dažādu saslimšanu un traumu ārstēšanas un rehabilitācijas procesā. Pirms katrs klients uzsāk fizioterapijas nodarbību ciklu, katrs tiek rūpīgi izmeklēts un izvērtēts, kopīgi ar klientu (vajadzības gadījumā arī iesaistot piederīgos) tiek noteikti terapeitiskie mērķi un izvēlētas atbilstošas un pacientam pieņemamas terapijas metodes.                                                                 Fizioterapeits var palīdzēt: kaulu, locītavu, muskuļu saslimšanu un traumu gadījumos; pie nervu sistēmas saslimšanām un traumām; pie sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanām; elpošanas sistēmas saslimšanu gadījumos.                                                       Fizioterapijas metodes efektīvi spēj novērst vai mazināt tādas problēmas kā: stājas un kustību traucējumi; sāpes; tūska; samazināta slodzes izturība un citas.            Fizioterapeits piedāvā: pacienta fizisko un funkcionālo spēju novērtējumu un analīzi; individuālo ārstēšanu un/vai profilakses plāna izstrādāšanu; profilaktiskas konsultācijas; ārstniecisko vingrošanu, nodarbības, masāžu.                                                      Fizioterapeits pēc nodarbību cikla, izstrādā un piedāvā ieteikumus veselības nostiprināšanai un saslimšanu profilaksei konkrētajam klientam, jo katrs no mums ir individuāls, ar savām spējām, iespējām, vēlmēm un dzīves mērķiem.

Mūzikas terapijas nodarbības

Mūzikas terapiju pielieto terapeitiskiem mērķiem. Mūzikas terapijā izmanto dažādus  izteiksmes līdzekļus - skaņas, ritma, melodijas un harmonijas, dinamikas u.c., ar mērķi veicināt un sekmēt komunikāciju un attiecības, mācīšanos un izziņu, mobilizēšanos un izteiksmi, organizāciju jeb fizisko, garīgo un sociālo veselību. Rezultātā sekmējot klienta potenciālu attīstību vai atjaunotu viņa funkcijas un sasniegtu labāku dzīves kvalitāti.  Visbiežāk lietotās mūzikas terapijas tehnikas ir speciālas, pacienta/klienta diagnozei vai vajadzībām piemērotas: mūzikas klausīšanās, vokālas un instrumentālas improvizācijas, kustības.                                                                                                                        Mūzikas terapijas dziedinošais spēks palīdzēs ikvienam, kam nepieciešama garīgās un fiziskās veselības uzlabošana. Mūzikas terapija palīdzēs fiziskas un garīgas invaliditātes, attīstības un uzvedības traucējumu, kā arī smadzeņu bojājumu, neirožu, psihožu, arī runas attīstības traucējumu un dzirdes bojājumu gadījumos.                                             Pacientiem, kuriem nav izteiktu veselības traucējumu, bet ir vēlme vairāk izzināt un saprast sevi, mūzikas terapijas pieredze gan individuāli, gan grupā dod iespēju atklāt sevī neredzēto, nedzirdēto, vēl neizzināto, un izlaist brīvībā sakrājušos neaptvertos talantus, spējas, emocijas un dvēseles spēku.

Vizuālās mākslas terapija

Mākslas terapijā izmanto mākslu un radošu procesu, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Šajā terapijā klients tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu, katram klientam piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu.  Terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu „valoda” - māksla. Svarīgs ir radošais process un tā rezultāts. Mākslas terapijā klients izvēlas, ar kādiem materiāliem strādāt, vai arī tos piedāvā mākslas terapeits.                                                                                 Mākslas terapija notiek drošā un atbalstošā vidē profesionāla mākslas terapeita klātbūtnē, kas palīdz mērķtiecīgi organizēt un vadīt mākslas terapijas procesu atbilstoši katra vajadzībām, vēlmēm un iespējām.                                                                                Mākslas terapijas sesijas ilgums ir 50 minūtes, atkarībā no katra konkrēta cilvēka vajadzībām un iespējām. Katra sesija ir piemērota konkrētā klienta vajadzībām un mērķiem.                                                                                                                                 Ja iespējams, pēc radošā procesa notiek saruna, lai kopīgi izprastu radīto mākslas darbu un rastu atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Tomatis terapija

Šī terapija ir sensorās integrācijas metode, kas tiek pielietota korekcijas darbam bērniem, pusaudžiem, pieaugušiem ar valodas, emocionāliem un psihiska/garīga rakstura traucējumiem. Tomatis ir skaņu terapijas metode, kuras laikā klausās mūziku un saņem neirosensoro stimulācju.                                                                                                            Katram klientam, atbilstoši viņa attīstības grūtībām,  tiek piemērota audiālā programma. Audiālā programma ilgst 13 - 14 reizes. Klausīšanās ilgums var būt atšķirīgs. Šajā metodē izmanto speciālas austiņas, kas nodrošina audiālo stimulu uztveri ne tikai ar gaisa vibrācijām, bet arī ar kaula vibrācijām. Audiālajā programmā tiek atskaņoti dažādi skaņdarbi. Ieraksti ir speciāli apstrādāti, variējot frekvenču augstumu. Tomatis metode uzlabo spēju sevi apzināties, koordināciju, lielo un sīko motoriku, atraisa valodu, vēlmi socializēties, izziņas motivāciju un vēlmi eksperimentēt. Terapijas ilgums 60 minūtes.