„Challenges when we are together” – „Izaicinājumi, kad mēs esam kopā”

Projekta kopsumma: Ls 3 500,00
Projektu īsteno: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts””
Projekta ilgums: 2011.gada septembris – 2012.gada februāris
Projekta mērķis: Veikt efektīvu darbību kopumu, aktivizējot dažādu sabiedrības grupu sadarbību, lai novērstu sociālo atstumtību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Veicināt sabiedrības izpratni par invaliditātes jautājumiem - ka mēs esam viena sabiedrība ne divas dažādas.