Sociālo NVO sadarbības stiprināšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana jaunajā Valmieras novadā

 un fonda “Iespēju tilts” kapacitātes celšana un stiprināšana.

Balstoties uz jauno Fonda “Iespēju tilts” stratēģiju un Valmieras novada sociālo lietu pārvaldes jauno stratēģisko virzienu, Fonds “Iespēju tilts” šī projekta ietvaros vērsīs savas aktivitātes uz sekojošām mērķa grupām  - Valmieras novada sociālo jomu NVO, NVO darbiniekiem, biedriem un brīvprātīgiem, personām ar GRT un personu ar GRT ģimenes locekļiem, ar  sekojošām aktivitātēm:                                                                                                             1.  Tiks organizēts darbs pie jaunas specializētās darbnīcas “Manas prasme virtuvē” izveides, lai paplašinātu Fonda IT piedāvājumu un dotu iespēju jau esošajiem klientiem un vismaz 5 jaunām personām ar GRT saņemt sociālo pakalpojumu, kurš šiem cilvēkiem nodrošina jēgpilnu dienas piepildījumu;         2. Jaunizveidotajā specializētajā darbnīcā “Manas prasmes virtuvē” tiks organizētas aktivitātes – nodarbības/meistarklases  personām ar GRT kopā ar viņu ģimenes locekļiem un kādu no Valmieras novada sociālo NVO pārstāvjiem, īpaši uzrunājot senioru organizācijas. Līdz ar šīm aktivitātēm tiks veicināta gan mazaizsargāto grupu dzīves kvalitātes uzlabošana, gan aktīvi iesaistītas ģimenes, kuras rūpējas par personām ar GRT. Tas veicinās iekļaušanos sabiedrībā arī tiem vecākiem un radiniekiem, kuri zināmo apstākļu dēļ jūtas sabiedrības nesaprasti, atstumti. Šo nodarbību laikā pieredzes bagātie un dzīves gudrie seniori un citi sociālo NVO pārstāvji bagātinās specializētās darbnīcas dalībnieku (klientu) ikdienu un iedrošinās arī viņu ģimenes locekļus aktīvi iesaistīties dažādu pilsoniskās līdzdalības, iekļaujošas sabiedrības u.c. jautājumu risināšanā. Tiks uzrunātas arī Valmieras jauniešu organizācijas, lai aicinātu kādu no jauniešiem/brīvprātīgajiem piedalīties šajā aktivitātē, kā arī, ja šī gada rudenī tiks iegūta kvalitātes zīme no Eiropas Solidaritātes korpusa un piešķirts finansējums brīvprātīgo uzņemšanai fondā, dalību meistarklasēs ņems arī ārvalstu brīvprātīgais;                                                              3.  Sadarbībā ar sociālo jomu NVO – to darbiniekiem un brīvprātīgajiem, tiks stiprināta sadarbību, lai virzītos gan uz savu organizāciju mērķiem, gan veicinātu kopdarbu ar pašvaldību tieši sociālo jautājumu risināšanā, politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos – piedalīšanos sanāksmēs un pasākumos, kuros sociālo NVO pārstāvniecība ir būtiska un vērā ņemama. Tiks rīkotas ikmēneša tikšanās Valmieras novada sociālo NVO pārstāvjiem, tiks aktivizēta savstarpējā NVO sadarbība, veicināta tīklošanās, iniciēta pieredzes apmaiņa kā rezultātā savstarpēji stiprināsim gan cilvēkresursu kapacitāti, gan veicināsim pilsonisko līdzdalību un sociālo atbildību Valmieras novadā.

  • Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”