Rūpīgi pērļotas rokas sprādzes ar latviskiem ornamentiem, latvju rakstu zīmēm