Galerija

Projekta īstenošanas laikā, apmeklējām Camphill ciematu, kurš ir vienīgais Latvijā, bet pasaulē 70. Ciematā dzīvo cieminieki ar garīga rakstura traucējumiem.