Galerija

Labprāt apmeklējām Valmieras reģionālo nedzirdīgo bierību, lai iepazītos ar biedrības aktualitātēm.