Galerija

Pēc pieredzes Kalnciema daudzfunkcionālā centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem